I lördags den 10 juni  hade vi det första styrelsemötet med nya styrelsen
Stämningen var god och djärva beslut togs. Vi räknar med att Gud är med oss för att vi ska kunna fortsätta vårt viktiga arbete med:
Mamma- barn läger på tre platser i Sverige och vårt arbete i Litauen, också där kommer läger att hållas under sommaren

I Kongo och i Thailand fortsätter vårt arbete oförtrutet.
Vi är så tacksamma för alla våra medlemmar och grupper ute i landet som gör allt vårt arbete möjligt

Välkommen till Kristen och kvinna

Bildandet av organisationen Kristen och kvinna startade samtidigt som processen med vår gemensamma kyrka Equmeniakyrkan tog sin början – eller som en fortsättning på det kvinnonätverk som funnits sedan många år tillbaka i Svenska Baptistsamfundet och i Metodistkyrkan.

Vi är medlemmar i European Baptist Women’s Union (EBWU) och i World Federation of Methodist and Uniting Church Women (WFMUCW) Den första en stor organisation för Baptistkyrkornas kvinnor i Europa och den andra för kvinnor inom Metodistkyrkorna i hela världen.

I många församlingar och kyrkor finns ”syföreningar”, dagledigträffar, pensionärsträffar mm och en del av dessa är anslutna som medlemmar i Kristen och Kvinna eller stöder något projekt som vi ansvarar för.

Vår vision

Vara en resurs för alla kvinnor som tillsammans vill förstå och förverkliga vad som menas med att vara Kristen och Kvinna i vår värld idag.

Vi vill vara ett nätverk för kvinnor, även män får vara med, där vi får ingå i en större gemenskap både inom Sverige och i världen. Vi vänder oss till människor både inom våra församlingar och utanför.

Ganska ofta i våra små sammanhang, när vi talar om vår kyrka eller vår närmaste gemenskap, så mår vi bra att veta om att det finns något längre bort utanför stadsgränsen som jag är en del av.

Kristen och Kvinna behöver

fler som kan och har tid att arbeta med de nu så aktuella sociala medierna,
fler människor som vill förbereda och genomföra de Mamma-Barnläger som förhoppningsvis kan anordnas till nästa sommar
Fler faddrar till vårt stipendieprogram då många av våra nuvarande trogna faddrar är gamla och inte orkar så länge till.

Framför allt så behöver vi förebedjare! Alla kan göra något …. tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi vill vara en del av Equmeniakyrkan och betraktas som en naturlig del av vår kyrkas verksamhet även om Kristen och kvinna är en egen självständig organisation.

Se också information på Kristen och kvinnas Facebooksida.