VÄLKOMNA till Årsmöte den 6 maj kl 14 00, Löfstadkyrkan i Tranås Men vi startar redan tidigare. Elise Lindqvist berättar kl 12 00

Alla är välkomna att vara med på årsmötet och till att lyssna till Elise Lindqvist som är författare till boken ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” utgiven på Libris förlag 

Sedan mitten av 1990-talet är Elise Lindqvist engagerad i S:ta Clara kyrkas vänner och Sankta Clara kyrka i centrala Stockholm. Carl-Erik Sahlberg, som länge var präst där, har byggt upp ett socialt arbete med tydlig inriktning att hjälpa hemlösa och prostituerade. Ifrån Sankta Clara utgår hon på fredagsnätterna för att vara ute bland kvinnorna på Malmskillnadsgatan. ”Att få se förvandlingen hos en tjej som lämnat gatan och kämpa vidare, är som en karamell att njuta länge av”, berättar hon i nämnda intervju.[3]

Hon kallas mest för ”Morsan”, men ibland också ”Stålmormor” och ”Ängeln” (från Wikipedia).

Årsmöteshandlingar får du på plats. För långväga besökare finns hotell  att boka i Tranås

Hotell Åberg info@hotelaberg.se, www.hotelaberg.se, telefon 0140-13080 och Best Western Hotel Tranås Statt www.tranasstatt.se, telefon 0140-56600

Fullmaktsblankett att ladda ned: Fullmakt

Arrangör: Kristen och kvinna samt Bilda.

En glädjegudstjänst! i Panevezys

so%cc%88n-13-nov-hade-vi-en-gla%cc%88djegudstja%cc%88nst-i-panevezysimg_20161113_124735 img_20161113_131905 img_20161113_131719 img_20161113_125215 img_20161113_131639img_20161113_131835

Söndagen 13 november hade vi en glädjegudstjänst i Panevezys.
Sången ljöd både i kyrkolokalen och ute i korridoren. Det var både skratt och tårar. Regina och Deimante sjöng duett med sången Halleluja. Oj vad vi ryste av välbehag.

Vid nattvarden kom de allra yngsta fram först och böjde knä och räckte fram sina öppna händer för att ta emot gåvorna. Därefter alla andra. Enkelt och värdigt.
Fråga till Regina : Vad gjorde du i gudstjänsten? Jag sjöng och lyssnade och delade vid nattvarden.

Fråga till Diana : vad är bäst med gudstjänstliv? Att vara med.

Fråga till Grazina: Vad är det bästa för dig i gudstjänsten?  Att få ro och lugn.

Fråga till tre generationer Giedre,  Teresa och Vakarius: Vad är det bästa med att vara på gudstjänst? Att få dela tillsammans.

Fråga till dig Malvina: vad är viktigt för dig i Gudstjänsten?  Att ta med hem ordet och gemenskapen.

Fråga till Deimante:  vad tycker du om att göra i gudstjänsten?   Sjunga, sjunga och sjunga.

Fråga till Laimis:  vad tycker du om i gudstjänsten? Jag älskar Walla.

Att älska och att vara älskad. Jesus är stor och vill dela våra liv. Det är kärlek. Det är mäktigt.
Lev nu!
Pastor Walla

På resa i Thailand av Erica Wessbo

Nu har jag kommit tillbaka till Norra Thailand där jag varit tidigare men det är 15 år sedan.Då arbetade jag som lärare här på ett elevhem under ett år.

Nu är jag här med uppdrag att kolla upp budget och hur alla medel används eftersom jag är engagerad i den grupp inom Kristen och kvinna som arbetar speciellt med frågor som gäller Thailand och barn och ungdomar och deras möjlighet till utbildning.

Jag ska sova några nätter hos Linnea Åberg i Chiang Mai också och blev mött på flygplatsen av kära vänner, Ewa och Ingvar Skeppstedt.

I bergen runt Chiang Mai finns många barn och ungdomar som inte alls får möjlighet att gå i skolan. Tack vare flera elevhem så får några av dem chansen att gå i skolan.

Vi har besökt Mae Sariang Hostel det var fantastiskt att möta eleverna.

Vi ska försöka ta oss till Sible elevhemmet längst upp i norr men nu beror det på om det blir  mycket regn för de blir vägen omöjlig att ta sig fram på och vi kan inte åka dit.

Be för oss och att resan kan bli av, det är stor uppmuntran för dem som arbetar med barnen där!

Köp ”I kallelsens grepp”

 

foto-till-inla%cc%88ggsbladet-i-kallelsens-grepp

Stöd till barn i norra Thailand!

I Thailand såväl som i Sverige

är utbildning nyckel till framtiden.

Vi som står bakom boken I kallelsens grepp har beslutat att varje krona du betalar för den här boken ska gå direkt till Kristen&Kvinnas projekt bland karenbarn i norra Thailand. Vi hoppas att du finner berättelserna om kvinnorna intressanta och dess-utom tycker att ändamålet för intäkterna är viktigt! Boken kostar 100 kr. Beställ gärna fler ex via kristenochkvinna@gmail.com eller via berit.aqvist@gmail.com

Kristen&Kvinna (tidigare Svenska Baptisternas kvinnoförbund SBKF) har sedan 80-talet genom sin fadderverksamhet finansierat huvuddelen av Karenbaptistsam-fundets (TKBC) program som idag ger unga flickor och pojkar möjligheter till utbildning.

Ibland är hindren för barns rättigheter till skolgång stora och fattigdom eller geografiska avstånd står ofta i vägen för utbildning. För många unga bergsfolks-barn i norra Thailand är det precis så. Genom att vara fadder och stötta karen-barnen och elevhemmen i detta område via Kristen&Kvinna är man alltså direkt med i precis ett sådant sammanhang där barn och ungdomar får chansen att växa genom utbildning och gemenskap.

Allt fler ungdomar vill nu studera till högre nivåer. Uppföljning visar att många efter avslutade studier flyttar tillbaka till sina hemtrakter  och använder sina kunskaper för att på olika sätt stödja sitt eget folk.

Genom att ge unga chanser till utbildning får hela folkgruppen :

  • bättre levnadsvillkor
  • bättre  hälsa
  • mer inflytande i samhället
  • stärkt etnisk identitet

(Texten har skrivits av Thailand-

gruppen inom Kristen&Kvinna.)